เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องชั่ง, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องวัด pH และค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความหนาแน่น, เตาเผา, เตาอบ, ตู้บ่มเชื้อ, ตู้ดูดความชื้น, เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง ฯลฯ

DOWNLOAD CATALOG

Translate »
Messenger
Email
Phone
Line
Messenger
Line
Phone
Email